Zmena cenníka

Zmena cien v dôsledku enormného zvýšenia cien energií a inflácie od 1.6.2022.

Vážený zákazník,

V telekomunikačnom obore podnikám už 18. rokov a dlhodobo sa snažím vylepšovať kvalitu služieb, ktoré odo mňa využívate. Modernizujem a zrýchľujem sieť, ktorou poskytujem prístup do siete internet pre vyše 400 firiem a domácností, s 24-hodinovou technickou podporou.
 
V súčasnosti však čelíme enormnému zvyšovaniu nákladov na energie, a aj inflácii. Súhra týchto faktorov spôsobila, že pristupujem k zvýšeniu cien všetkých služieb po dlhých šestnástich rokoch od vydania prvého cenníka, odkedy sa zvyšovala len rýchlosť a kvalita poskytovaných služieb a cena ostávala stále taká istá: 475,- Sk na začiatku, po zmene na Euro 15,76 EUR za štandardnú linku, ktorú poskytujem svojim zákazníkom telekomunikačnej siete.
 
Som Vám vďačný za dôveru, ktorú mi preukazujete, a rád by som si ju udržal poskytovaním služieb na vysokej úrovni aj naďalej. Preto pre Vás aj naďalej budem zvyšovať kvalitu a dostupnosť poskytovaných služieb.
 
Nový cenník je platný od 1.6.2022 a zvýšenie cien pre existujúcich zákazníkov bude účinné od 1.7.2022. Všetky podrobné informácie, ako sa zmeny a konkrétne vylepšenia dotknú Vašich služieb, zistíte na stránke www.xxxxx.sk

Samozrejme, ak s touto zmenou zmluvných podmienok nesúhlasíte, máte právo odstúpiť od Zmluvy o poskytovaní elektronických komunikačných služieb podľa § 87 ods. 9 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách bez sankcie a bez ďalších nákladov. V prípade otázok nás môžete kontaktovať na zákazníckej linke 0903526407.
 
Zmena vo výške Vášho poplatku sa prejaví v prvej faktúre vystavenej od 1.7.2022. Ak uhrádzate svoje poplatky za telekomunikačné služby formou trvalého príkazu, nezabudnite si, prosím, upraviť výšku svojho príkazu.
Veríme, že oceníte našu neustálu snahu prinášať Vám kvalitné služby a zachováte nám svoju priazeň.

 

Ďakujem za pochopenie.
S úctou Ján Galbáč