Technická špecifikácia rozhrania verejnej siete. 1. vydanie
Zvolen 15.6.2008

Ján Galbáč – xxxxx.sk, Školská 2452/74 Zvolen 96001 IČO: 43309658 DIČ:SK1020044487 tel:0903526407

www.xxxxx.sk mail:xxxxx@xxxxx.sk

1. Predmet

Dokument uvádza základné technické podmienky pre činnosť koncových zariadení pripojených k účastníckemu

rozhraniu a ich spoluprácu so zariadeniami spoločnosti Ján Galbáč – xxxxx.sk.. Za účastnícke rozhranie verejnej siete sa
považuje rozhranie, ku ktorému sa pripája koncové zariadenie priamo alebo nepriamo. Tento dokument má iba informatívny charakter a nie je súčasťou zmluvy so zákazníkom. Informácie uvedené v tomto dokumente sú poskytované v zmysle §35 odseku 1 Zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách ako technická špecifikácia rozhraní pre poskytovanie elektronických komunikačných služieb.

2. Koncový bod siete

Pre realizáciu rozhrania verejnej siete sa používa:
● rozhranie IEEE 802.3 pre prenosové rýchlosti 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
● rozhranie IEEE 802.11 b,g
3. Rozhranie IEEE 802.3
K rozhraniu je možné pripájať koncové telekomunikačné zariadenia, ktoré vyhovujú špecifikácii IEEE 802.3 [1] 4. Rozhranie IEEE 802.11
K rozhraniu je možné pripájať koncové telekomunikačné zariadenia, ktoré vyhovujú špecifikácii IEEE 802.11 b,g [2] 5. Fyzické charakteristiky rozhrania
Základným referenčným dokumentom pre popis fyzickej vrstvy rozhrania je odporúčanie IEEE 802.3 .
Fyzické prevedenie rozhrania pre metalické médium 10 Mbit/s a 100 Mbit/s je rozoberateľný spoj s 8 vývodovým konektorom podľa IEC 606037 .

Pin Popis Okruh
1 Transmitted data TX+ 2 Transmitted data TX 3 Received data RX+
4 Nepoužité
5 Nepoužité
6 Received data RX
7 Nepoužité
8 Nepoužité