Prenájom kamerových systémov

Cena prenájmu Kamerového Systému so servisom obsahujúcim zabezpečenia kompletného prevádzkového servisu sa vždy projektuje na mieru.

Kamerový systém v prenájme je postavený z komponentov o triedu vyších a cenou o cca 1/3 vyšiou, obsahujúce komponenty ktoré maximalizujú jeho dostupnosť, životnosť a prevádzkovú bezpečnosť a znižujú prevádzkové náklady a čas potrebný na servisné zásahy ale ktoré bežný zákazník nieje ochotný zakúpiť kvôli vyššej zriaďovacej cene, náročnosti na odbornú prevádzkovú obsluhu. 

Služby obsiahnuté v servisnom balíku:

Čistenie kamier

Pravidelná výmena batérií záložného zdroja

Nekonečná záruka na cely nainštalovaný systém

Inštalácie klientských aplikácii na monitorovanie systému

24/7 monitoring funkčnosti cez dohľadový systém

Obnova po technickom  zastaraní

Pomoc pri exportovaní záznamov

Preberanie technickej podpory pri vyžiadaní záznamu orgánom činným v trestnom konaní

Telefonická podpora

Servisné výjazdy