Služby a produkty

Kompletná ponuka služieb a produkotov.

Pokrytie

Zvolen, Sliač, Kováčová, Sielnica, Veľká Lúka, Lukové, Lukavica, Sampor, Zolná, Očová, Zvolenská Slatina, Hrochoť, Dobrá Niva, Breziny, Podzámčok, Hronská Dúbrava, Hronská Breznica, Žiar nad Hronom, Ladomerská Vieska, Hliník nad Hronom, Prestavlky, Dolná Trnávka, Horná Trnávka, Lutila, Lovča, Horné Opatovce, Lehôtka pod Brehmi, Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa

Všeobecné podmienky na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby "Prístupu do siete Internet" prostredníctvom bezdrôtového a káblového pripojenia (ďalej len "Podmienky")

 

Dokument uvádza základné technické podmienky pre činnosť koncových zariadení pripojených k účastníckemurozhraniu a ich spoluprácu so zariadeniami spoločnosti Ján Galbáč – xxxxx.sk.. Za účastnícke rozhranie verejnej siete sa považuje rozhranie, ku ktorému sa pripája koncové zariadenie priamo alebo nepriamo. Tento dokument má iba informatívny charakter a nie je súčasťou zmluvy so zákazníkom. Informácie uvedené v tomto dokumente sú poskytované v zmysle §35 odseku 1 Zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách ako technická špecifikácia rozhraní pre poskytovanie elektronických komunikačných služieb.